Informacje prasowe

środa, 19 sierpnia 2020 r.

Wirus wymiany handlowej Polski z zagranicą


W efekcie epidemii koronawirusa ucierpiało wiele firm z różnych branż. Ich dochody spadły, a sami przedsiębiorcy nie wykluczają kolejnego zmniejszenia zamówień. Przez zamrożenie gospodarki nie tylko w Polsce, mocno ucierpieli rodzimi eksporterzy i importerzy. Jak wynika z IV edycji badania „KoronaBilans MŚP”, przeprowadzonego przez IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów, aktualnie co trzeci eksporter ma problem z wyprodukowaniem i dostarczeniem towarów do zagranicznych klientów bądź realizacją dla nich zamówionych usług. W imporcie widać jeszcze większe problemy. Aż 42% firm ma trudności ze sprowadzeniem towarów i usług z zagranicy.
czytaj więcej

środa, 12 sierpnia 2020 r.

Bankruci zabrali ze sobą ponad 50 milionów zł


W pierwszej połowie 2020 roku polskie sądy ogłosiły upadłość wobec 286 firm. Prawie 74% z nich w momencie ogłoszenia wyroku sądowego było notowanych w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Bankruci narazili na straty w sumie 547 wierzycieli, zalegając im z łączną kwotą ponad 50 mln zł. To znacznie więcej niż w pierwszej połowie zeszłego roku, kiedy upadających dłużników było 141, a ich zadłużenie wobec 317 wierzycieli wynosiło 17,2 mln zł.
czytaj więcej

poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

KoronaBilans MŚP – umiarkowany optymizm i ostrożne prognozy


Przedsiębiorcy nie wiedzą, co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące. Umiarkowany optymizm towarzyszy im w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej, a w pytaniach o lepszą przyszłość przeważają ostrożne prognozy. Wciąż większość firm nie planuje zatrudnienia nowych pracowników, a trzy czwarte nie zamierza inwestować. To główne wnioski, jakie płyną z IV edycji badania KRD „KoronaBilans MŚP”.
czytaj więcej

czwartek, 6 sierpnia 2020 r.

Nieostrożne zachowania w sieci grożą utratą danych osobowych


¾ Polaków obawia się utraty danych osobowych w wyniku działalności oszustów w Internecie. Prawie 70% boi się, że źródłem wycieku będzie ich komputer lub telefon. Czy te obawy idą w parze z odpowiednim zabezpieczeniem? Niekoniecznie – prawie 20% obywateli nie używa programów antywirusowych, co trzeci nie zabezpiecza swojego komputera hasłem, a tylko połowa aktualizuje na bieżąco oprogramowanie. To dane z ostatniego badania Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości