Informacje prasowe

środa, 3 marca 2021 r.

Małe firmy meblarskie notują duże straty


Skutki pandemii nie ominęły wielu sektorów, w tym branży meblarskiej. W ciągu ostatniego roku zadłużenie producentów mebli wzrosło o 30 proc., a sprzedawców o 19 proc. Łącznie kwota, jaką muszą oni oddać wierzycielom, sięga prawie 100 milionów zł. Zadłużenie to kłopot głównie najmniejszych podmiotów - wskazuje Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.
czytaj więcej

czwartek, 25 lutego 2021 r.

W drugiej połowie 2020 r. przybyło zadłużonych bankrutów


Druga połowa 2020 roku była rekordowa pod względem liczby upadłości konsumenckich. Sądy orzekły ją wobec 8,4 tys. osób - to blisko dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu. Większość bankrutów miała na swoim koncie przeterminowane zobowiązania finansowe: 65% z nich w dniu ogłoszenia upadłości było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, zaś 51% widniało wśród dłużników już rok wcześniej.
czytaj więcej

wtorek, 23 lutego 2021 r.

Kiepskie nastroje firm z nadzieją na szybkie zakończenie pandemii


Główne wnioski z VII edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” dotyczące bieżącej sytuacji i prognoz:

• 38,5% firm pozytywne ocenia swoją aktualną sytuację finansową. To o 1,5 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. O 4 pp. (do 34%) natomiast wzrosła grupa przedsiębiorców niezadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej.

• Niecałe 15% firm spodziewa się poprawy sytuacji ekonomicznej w najbliższych trzech miesiącach. 27% firm obawia się jej pogorszenia. Prawie 60% nie jest w stanie przewidzieć, jak zmieni się ta sytuacja w najbliższej przyszłości. 

• 76% właścicieli firm dostrzega wpływ pandemii na prowadzenie biznesu. Zdecydowana większość, bo 95% z nich odczuwa jego negatywne skutki.

• Niemal 37% właścicieli firm ma problemy z uzyskaniem od dostawców materiałów, produktów czy komponentów niezbędnych do prowadzenia działalności.

• Niewiele mniej, bo 36,2% przedsiębiorców, obawia się, że problemy z dostawami utrzymają się w najbliższych trzech miesiącach.

• NOWOŚĆ: 40% przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie lockdownu miało sens. Ponad połowa z nich wierzy, że dzięki temu pandemia szybciej się skończy. Jednocześnie 60,5% przedsiębiorców jest przeciwnego zdania. Uważają oni, że takie działanie blokuje gospodarkę (68%) i pozbawia ludzi źródła pracy (61%).
czytaj więcej

piątek, 19 lutego 2021 r.

Blisko co czwarty pożyczający nie sprawdza, czy będzie w stanie spłacić zobowiązanie


Statystyczny Polak posiadający kredyt lub pożyczkę, uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza przeważnie na zakup sprzętu RTV/AGD bądź remont i wyposażenie mieszkania, pracuje zawodowo, a jego dochód nie przekracza 5 tys. zł - taki profil posiadającego zobowiązania finansowe Polaka wyłania się z badania Krajowego Rejestru Długów pt. „Jak pożyczają Polacy”. Większość pożyczających zaciąga takie zobowiązania odpowiedzialnie, ale co czwarty czasami sprawdza, czy będzie w stanie je spłacić lub w ogóle tego nie robi.
czytaj więcej
...10 11 12 13 14 15 16 17 18...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości