Porady

Zmiany, zmiany, zmiany - nowe przepisy dla sektora MŚP
Początek tego roku był niezwykle ważny dla sektora MŚP pod względem nowelizacji wielu przepisów i wejścia w życie nowych, które z założenia mają  ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystko za sprawą najnowszej ustawy budżetowej, nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. 
czytaj więcej
W co gra dłużnik czyli lista popularnych wymówek
Jak mówią najnowsze dane, ponad 8,64 mld zł wynoszą długi polskich przedsiębiorców. Dłużnicy mają kłopoty z uregulowaniem ponad 985 tys. zobowiązań a 8 na 10 świadomie i z premedytacją unika spłacania swoich zobowiązań. Czysta gra czy faktyczne kłopoty finansowe?
czytaj więcej
Spirala długów - czy można z niej wyjść?
W Polsce nieprzerwanie rośnie liczba dłużników -  zarówno wśród konsumentów, jak
i przedsiębiorstw. Największe problemy ze spłatami zobowiązań finansowych, mają  jednoosobowe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. W ich przypadku nawet najmniejsze opóźnienie ze strony Klienta może skutkować powstaniem różnego rodzaju zaległości.
czytaj więcej
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości