Sprawdzenie siebie, czyli pobranie z Krajowego Rejestru Długów BIG SA informacji na własny temat.
Sprawdzenie siebie w KRD BIG SA
Figurowanie w bazie danych KRD znacząco obniża naszą wiarygodność finansową i może spowodować odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki. Dzięki stałej kontroli nad tymi informacjami mamy możliwość szybkiej reakcji na ewentualne dopisanie do KRD.
Załóż konto
Sprawdzenie rejestru zapytań o siebie w KRD BIG SA
Jeśli informacje zostały pobrane bez naszej zgody, może to oznaczać próbę wyłudzenia kredytu na nasze nazwisko, a natychmiastowa reakcja może pozwolić na uniknięcie spłacania cudzego kredytu.
Załóż konto
Sprawdzenie rejestru zapytań o siebie, czyli wgląd do listy podmiotów, którym została udzielona informacja na nasz temat.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości