Korzyści

Dzięki sprawdzeniu w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA dowiesz się, czy Twój kontrahent, klient lub inna dowolna firma nie została wpisana na listę dłużników.


DLACZEGO WARTO:

  •  masz większą pewność, że kontrahent Ci zapłaci
  •  jeżeli okaże się, że firma jest dłużnikiem, możesz zmienić warunki umowy, np. zażądać zapłaty z góry
  •  możesz sprawdzić, czy Twoja konkurencja ma problemy finansowe
ZOBACZ KRÓTKI FILM:


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości