Sprawdź biuro podróży, zanim kupisz wycieczkę!

Już 454 biura podróży i agencje turystyczne są notowane w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA. Suma ich zaległości to niemal 9 mln zł! Sprawdź, czy wybrane przez Ciebie biuro nie znalazło się wśród nich!

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym wzrasta liczba biur podróży i agencji turystycznych, które trafiają do Krajowego Rejestru Długów. Dla części z nich rynek, osłabiony ubiegłorocznymi głośnymi upadkami znanych touroperatorów, staje się zbyt konkurencyjny. Odnotowujemy już pierwsze przypadki upadłości biur podróży w 2013 roku. A pamiętajmy, że w ubiegłym roku najgorszym okresem były lipiec i sierpień.

Przed zakupem wycieczki warto mieć świadomość, że przez ewentualne kłopoty biura podróży możemy albo w ogóle nie pojechać na wymarzone wakacje, albo mieć poważne problemy z powrotem do domu. Tym bardziej, że obecnie obowiązujące przepisy nie upoważniają marszałków województw do organizowania oraz pokrywania kosztów powrotu do kraju klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup wycieczki warto najpierw sprawdzić w Serwisie Ochrony Konsumenta wiarygodność wybranego biura podróży lub agencji turystycznej i wybrać takie, które nie ma długów.

sok.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości