Pozytywna Informacja w KRD

W USA i Europie Zachodniej firmy od lat przekazują informacje pozytywne
aby budować pozytywną historię płatniczą.

Dzięki temu cieszą się zdecydowanie lepszym dostępem do produktów i usług – nie tylko finansowych. Za sprawą FairPay światowe standardy docierają także do polskich firm.
Po otrzymaniu zapłaty na czas możesz przekazać do Programu FairPay Informacje Pozytywne
o rzetelnych kontrahentach. Dla  nich to forma nagrody, a dla Ciebie narzędzie do motywowania
ich do dalszych terminowych płatności.

Dodatkowo, zbierając Informacje Pozytywne, tworzysz historię płatniczą własnej firmy
i potwierdzasz swoją wiarygodność.

Informacja Pozytywna to doskonała rekomendacja dla każdej firmy!


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości