Kaczmarski Inkasso

r-ki.png


Kaczmarski Inkasso jest najdłużej działającą na polskim rynku firmą windykacyjną, która wspiera instytucje i przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki w dochodzeniu należności.

Dwie dekady nieprzerwanej działalności pozwoliły jej na wypracowanie różnorodnych modeli prowadzenia postępowań, których wspólnym mianownikiem jest skuteczne odzyskiwanie należności.

Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. została uhonorowana przez Gazetę Finansową tytułem „Turbina polskiej gospodarki” w kategorii Najlepsze produkty dla biznesu za windykację na koszt dłużnika.

Turbina.jpg


W uzasadnieniu redakcja wskazała, że o nagrodzie zdecydowało zarówno indywidulane podejście KI do potrzeb wierzycieli, jak i wsparcie działań windykacyjnych wpisaniem dłużnika do Krajowym Rejestrze Długów.

Wejdź na www.nakosztdluznika.pl

Skuteczność działań windykacyjnych wzmacnia strategiczne partnerstwo między Kaczmarski Inkasso a Krajowym Rejestrem Długów. Dzięki niemu klienci Kaczmarski Inkasso mają do dyspozycji dodatkowe instrumentarium dyscyplinowania i motywowania dłużnika do zapłaty. Wpis dłużnika do bazy dłużników KRD sprawia, że już w trakcie procesu windykacji, na osobę zalegającą ze spłatą zobowiązań spada szereg dolegliwości – traci ona wiarygodność finansową oraz reputację rzetelnego partnera biznesowego, ma utrudniony dostęp do kredytu bankowego, zakupów ratalnych czy umowy abonamentowej z operatorem telekomunikacyjnym.

Skorzystaj z usług Kaczmarski Inkasso, wejdź na: www.kaczmarski.pl

Przekonaj się o skuteczności naszych działań. Zobacz film:Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości