Kaczmarski Inkasso

r-ki.png


Kaczmarski Inkasso jest najdłużej działającą na polskim rynku firmą windykacyjną, która wspiera instytucje i przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki w dochodzeniu należności.

Dwie dekady nieprzerwanej działalności pozwoliły jej na wypracowanie różnorodnych modeli prowadzenia postępowań, których wspólnym mianownikiem jest skuteczne odzyskiwanie należności.

Kaczmarski Inkasso sp.j. została uhonorowana przez Gazetę Finansową tytułem „Turbina polskiej gospodarki” w kategorii Najlepsze produkty dla biznesu za windykację na koszt dłużnika.

Turbina.jpg


W uzasadnieniu redakcja wskazała, że o nagrodzie zdecydowało zarówno indywidulane podejście KI do potrzeb wierzycieli, jak i wsparcie działań windykacyjnych wpisaniem dłużnika do Krajowym Rejestrze Długów.

Wejdź na www.nakosztdluznika.pl

Skuteczność działań windykacyjnych wzmacnia strategiczne partnerstwo między Kaczmarski Inkasso a Krajowym Rejestrem Długów. Dzięki niemu klienci Kaczmarski Inkasso mają do dyspozycji dodatkowe instrumentarium dyscyplinowania i motywowania dłużnika do zapłaty. Wpis dłużnika do bazy dłużników KRD sprawia, że już w trakcie procesu windykacji, na osobę zalegającą ze spłatą zobowiązań spada szereg dolegliwości – traci ona wiarygodność finansową oraz reputację rzetelnego partnera biznesowego, ma utrudniony dostęp do kredytu bankowego, zakupów ratalnych czy umowy abonamentowej z operatorem telekomunikacyjnym.

Skorzystaj z usług Kaczmarski Inkasso, wejdź na: www.kaczmarski.pl

Przekonaj się o skuteczności naszych działań. Zobacz film:Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości