Oferta dla dużych firm/korporacji

Krajowy Rejestr Długów BIG SA
dla Klientów Strategicznych

Krajowy Rejestr Długów BIG SA od lat, realizując misję partnerskiej współpracy wspiera największe firmy w Polsce w skutecznym odzyskiwaniu należności i minimalizowaniu ryzyka transakcji.

Rzetelna ocena ryzyka dzięki wiarygodnym informacjom

KRD BIG SA gwarantuje stały, 24-godzinny dostęp do aktualnego, unikalnego i wiarygodnego źródła informacji o zobowiązaniach finansowych przedsiębiorców i konsumentów ze wszystkich sektorów gospodarki.

Informacje zawarte w bazie KRD BIG SA pomagają naszym klientom sprawnie i kompleksowo:

zdiagnozować wiarygodność kontrahentów
skuteczniej odzyskiwać należności
usprawniać wewnętrzne procedury windykacyjne
225 mln
udostępnionych raportów
8,5 mln
informacji o niespłaconych zobowiązaniach o łącznej wartości ponad 55,4 mld zł
88 mld zł
odzyskanych pieniędzy

Bezpieczeństwo gromadzonych i udostępnianych danych gwarantuje norma ISO 9001:2015, której KRD BIG SA spełnia wszystkie wymogi.


Szeroki wachlarz narzędzi wspierających procedury windykacyjne

Usługi KRD BIG SA, takie jak:

dopisywanie dłużników
sprawdzanie wypłacalności klientów
monitoring sytuacji finansowej kontrahentów

stanowią wsparcie polityki zarządzania ryzykiem w procesie oceny zdolności kredytowej, monitoringu transakcji i procesach windykacyjnych.

Nasi klienci mogą wybrać najdogodniejszy dla nich sposób korzystania z systemu KRD BIG SA poprzez:

Panel Klienta
Aplikację mobilną
Aplikację Weryfikator KRD
Specjalnie dla klientów strategicznych udostępniamy liczne rozwiązania informatyczne, które umożliwiają hurtowe przekazywanie i pobieranie dużych transz danych w sposób bezpieczny i szyfrowany.

Klienci strategiczni mają także możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narządzi prewencyjnych, które skutecznie przyspieszają windykację niespłaconych należności. Udostępniamy m.in.:

pieczęcie
ulotki
naklejki
wezwania
do zapłaty
powiadomienia
o dopisaniu
inne dedykowane materiały przygotowane wspólnie
z klientami
Czas na informcaję pozytywną

KRD BIG SA gromadzi w swojej bazie także Informacje Pozytywne, czyli takie które potwierdzają terminowe regulowanie zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców. Chcąc aktywnie promować ideę Informacji Pozytywnej stworzyliśmy Program FairPay.pl, w którym wspólnie z naszymi klientami wskazujemy korzyści i znacznie Informacji Pozytywnej na rynku. Dzięki już ponad 2 mln Informacji Pozytywnych dostępnych w rejestrze nasi klienci mogą:

motywować klientów do terminowych płatności poprzez wymierną nagrodę - Informację Pozytywną
usprawniać proces podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o informacje o zadłużeniu i Informacje Pozytywne
zminimalizować koszty prowadzenia działań upominawczych i windykacyjnych poprzez zwiększenie dyscypliny płatniczej
Wsparcie biznesowe i marketingowe

Od początku swojej działalności KRD BIG SA prowadzi intensywną politykę informacyjną, która zakłada propagowanie etyki i bezpieczeństwa w biznesie. Klientów strategicznych zapraszamy do udziału w organizowanych specjalnie dla nich konferencjach, uroczystych galach, takich jak m.in. Rada Klienta czy Skrzydła KRD. Prowadzimy także wspólne kampanie społeczne i marketingowe.

Wysokiej klasy dedykowani doradcy klienta wspierają ponad 4 tys. największych firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Każdemu klientowi gwarantujemy fachową poradę, pomoc i elastyczne rozwiązania na każdym etapie współpracy.

Zapraszamy do rozmowy i współpracy!

71 78 50 019 dks@krd.pl

lub
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości