Proces rekrutacji

W zależności od tego, na jakie stanowisko pracy prowadzimy rekrutację, cały proces dzieli się na cztery do sześciu etapów, podczas których sprawdzamy wiedzę, doświadczenie i predyspozycje kandydatów.

I etap - selekcja aplikacji

Selekcjonujemy wszystkie nadesłane aplikacje pod kątem kompetencji niezbędnych na dane stanowisko. Czytamy każde CV i każdy list motywacyjny mimo, że dostajemy ich naprawdę dużo. Nie pozwala nam to jednak na udzielenie odpowiedzi każdemu kandydatowi, dlatego na tym etapie kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

II etap - test wiedzy / zadanie rekrutacyjne (na wybrane stanowiska)

a) Test wiedzy – przeprowadzany jest w zależności od specyfiki stanowiska. Test rozwiązywany jest indywidualnie, w siedzibie naszej firmy i trwa od 30 do 45 minut.
b) Zadanie rekrutacyjne - pomaga sprawdzić praktyczne wykorzystanie wiedzy. Zadanie wysyłane jest kandydatowi na skrzynkę e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez niego na udział w procesie rekrutacji.

III etap - rozmowa rekrutacyjna

Po przeprowadzonej selekcji aplikacji, bądź ewentualnym teście wiedzy, wyłania się grupa kandydatów, którzy zostają zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Podczas spotkania, które trwa przeważnie od 30 do 60 minut, rozmawiamy o doświadczeniu, pasjach, edukacji kandydata oraz sprawdzamy jego wiedzę merytoryczną. Weryfikujemy również cechy i predyspozycje, zarówno pod kątem dopasowania do konkretnego stanowiska pracy, jak i całego zespołu.

IV etap - Assessment Center (na wybrane stanowiska)

Assessment Center organizujemy w przypadku stanowisk, które wymagają od kandydatów kompetencji możliwych do sprawdzenia jedynie podczas wykonywania praktycznych ćwiczeń czy zadań odzwierciedlających pracę na danym stanowisku.

V etap - rozmowa o warunkach zatrudnienia

Do udziału w takim spotkaniu zapraszane są osoby, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Omawiamy wtedy warunki zatrudnienia (w tym warunki finansowe), a także przekazujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

VI etap - adaptacja

Proces rekrutacji nie kończy się wraz z podpisaniem umowy. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni w nowym miejscu pracy bywają stresujące i dość trudne. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zniwelować te wrażenia, zastępując je samymi pozytywnymi :) Osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji, w pierwszym tygodniu pracy uczestniczą w kilku wewnętrznych szkoleniach, które pomagają poznać lepiej naszą firmę oraz zasady w niej panujące.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości