Opinie klientów


mBank S.A.

mBank S.A.

Oferowane przez KRD BIG SA usługi cechują się dobrą jakością, dostarczenie informacje są rzetelne i skutecznie wspierają proces podejmowania decyzji kredytowych w procesach udzielania kredytów dla osób fizycznych i małych firm. Dotychczasowy proces współpracy i komunikacja z firmą KRD BIG SA przebiegają bez zarzutów.


ALMAX Grupa Tönsmeier

ALMAX Grupa Tönsmeier

W obecnych warunkach rynkowych standardem staje się profesjonalizm, zaangażowanie, dbałość o szczegóły, alle przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, które pojawiają się u klienta, jeśli wie, że jego oczekiwania zostaną spełnione.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA należy do grona firm, które spełniają powyższe wymagania, a dzięki możliwości korzystania z jego bazy i informacji w niej zawartych, możemy w szybki  sposób uzyskać informację o płynności finansowej naszych kontrahentów oraz potencjalnych klientów.

Nasze Przedsiębiorstwo na każdym kroku uzyskuje cenną i skuteczną pomoc w zakresie działań windykacyjnych, pozyskując niejednokrotnie wsparcie techniczne dotyczące systemu, prawne - udzielane przez fachowy zespół oraz merytoryczne udzielane przez profesjonalnie przygotowanych opiekunów oraz konsultantów.

Opierając się na własnym doświadczeniu z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować każdemu przedsiębiorcy współpracę z KRD BIG SA.


NASZ ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

NASZ ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

Pomimo krótkiego okresu współpracy zauważalnie spadł poziom zadłużenia wśród mieszkańców. Dzięki narzędziom prewencyjnym jakie w ramach współpracy wykorzystujemy w naszych codziennych działaniach, udało nam się zmobilizować właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którymi administrujemy, do terminowego regulowania zobowiązań.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe korzyści wynikające ze współpracy polecamy wszystkim przedsiębiorcom Krajowy Rejestr Długów BIG SA jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.


Mercedes-Benz Bank Polska S.A.

Mercedes-Benz Bank Polska S.A.

Podstawą kontaktów z KRD BIG SA jest fachowość w połączeniu z wyczuleniem na indywidualne potrzeby klienta. Obsługiwani jesteśmy bez zastrzeżeń, z zachowaniem należytej zawodowej staranności, dzięki czemu KRD BIG SA zyskało u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić je jako sprawdzonego Partnera. Zrozumienie naszych potrzeb jako  Klienta, miła oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm kadry pracowniczej składają się na pozytywną wizytówkę KRD BIG SA.

Z przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez KRD BIG SA zwłaszcza tym, którzy poszukują solidnego Partnera do współpracy w zakresie wymiany danych i udostępniania informacji gospodarczych. 


BIBBY Financial Services Sp. z o.o.

BIBBY Financial Services Sp. z o.o.

Z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA jesteśmy związani już ponad 10 lat. Przez ten czas, niezmiennie współpracujemy z wykwalifikowanymi i kompetentnymi specjalistami. Doceniamy szczególny zapał i energię, jaką wykazali przy negocjacji zmian przepisów prawnych, umożliwiających nam jako przedsiębiorcom branży faktoringowej, w pełni wykorzystywać Biura Informacji Gospodarczej.
Bogate zasoby danych Krajowego Rejestru Długów oraz ich przejrzystość i dostępność są dla nas jednym z głównych narzędzi zarządzania ryzykiem. Wykorzystujemy je w naszej codziennej pracy zarówno do weryfikacji ryzyka, jak i motywowania dłużników do spłaty zobowiązań.

Należy podkreślić, że nasze relacje z Krajowym Rejestrem Długów nie ograniczają się jedynie do korzystania z bazy informacji o dłużnikach, ale przede wszystkim do wspólnego promowania etycznych zachowań w biznesie.


Diners Club Polska Sp. z o.o.

Diners Club Polska Sp. z o.o.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA gwarantuje dostarczenie aktualnych danych o sytuacji finansowej potencjalnych i obecnych kontrahentów oraz dostarcza skutecznych narzędzi windykacyjnych.

Nawiązanie współpracy z firmą bardzo korzystnie wpłynęło na skuteczność naszych działań windykacyjnych oraz jakość podejmowanych przez nas decyzji kredytowych.

Współpracę z firmą uważamy za bardzo udaną i spełniającą nasze oczekiwania. Dużym plusem są rzetelni i kompletni Pracownicy firmy, którzy zawsze są do naszej dyspozycji i służą profesjonalną pomocą.

Mając na uwadze powyższe, szczerze polecamy współpracę z firmą KRD BIG SA innym przedsiębiorcom. 


Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

Euler Hermes Collection Sp. z o.o. współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA od czerwca 2010 roku. Korzystamy z informacji o przedsiębiorcach, będących w zakresie zainteresowania spółek z grupy Euler Hermes. Procent przedsiębiorców notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA z list dostarczanych przez Euler Hermes jest bardzo wysoki.

Niniejszym Euler Hermes Collections Sp. z o.o. rekomenduje Krajowy Rejestr Długów jako dodatkowe źródło informacji o niesolidnych dłużnikach. Dane stanowią istotny element w procesie weryfikacji wiarygodności płatniczej przedsiębiorców.


G.E.N. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

G.E.N. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Istotę działalności Krajowego Rejestru Długów BIG SA uważamy za bardzo cenną w rozwijającej się tendencji globalizacji rynków oraz zadłużaniu się społeczeństwa, pozwala ona na uniknięcie ryzykownych finansowo transakcji.

Współpracę z KRD cechują szybkie rozwiązywanie problemów, zaangażowanie oraz wysokie kompetencje jej pracowników.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zachęcamy do współpracy innych przedsiębiorców z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA.


Intrum Justitia Sp. z o.o.

Intrum Justitia Sp. z o.o.

Wysoka jakość świadczonych usług, w połączeniu ze skutecznością produktu, to znakomite uzupełnienie świadczonych przez Intrum Justitia usług. KRD to firma godna zaufania, elastyczna i otwarta na potrzeby Klienta. 

Bazując na doświadczeniach we współpracy z firmą KRD, w pełni rekomendujemy ją jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego. 
Lendon.pl Sp. z o.o.

Lendon.pl Sp. z o.o.

W naszej dotychczasowej współpracy korzystamy przede wszystkim z dostępu do rzetelnej bazy danych, która umożliwia nam szybkie i proste zweryfikowanie naszego potencjalnego klienta. Dodatkowo w naszej korespondencji windykacyjnej wykorzystujemy pieczęć prewencyjną oraz wezwanie do zapłaty opatrzone klauzulą.

Dzięki posiadanej renomie, rzetelności zgromadzonych informacji oraz wysokiemu profesjonalizmowi w zakresie oferowanych usług bez obaw możemy rekomendować Krajowy Rejestr Długów BIG SA jako godnego zaufania partnera biznesowego.


Mała Pożyczka Sp. z o.o.

Mała Pożyczka Sp. z o.o.

Mała Pożyczka Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w udzielaniu pożyczek on-line, dlatego szczególnie docenia możliwość szybkiej i rzetelnej weryfikacji osób ubiegających się o pożyczkę w największym rejestrze dłużników w kraju.

Informacja o niespłaconych zobowiązaniach pozwoliła uniknąć wielu przypadków prób nadużyć przez osoby niewypłacalne. Sprawny system informacyjny i ogromna baza danych dają możliwość natychmiastowego sprawdzenia potencjalnego pożyczkobiorcy. Dzięki temu firma działa efektywniej – szybko i trafnie podejmuje decyzje dotyczące udzielania pożyczek.

Z całym przekonaniem uważamy współpracę z KRD za profesjonalną i spełniającą nasze oczekiwania. Dziękując za dotychczasową współpracę z pełną odpowiedzialnością i satysfakcją pragniemy polecić firmę KRD BIG SA innym firmom.


IMPULS-LEASING Polska Spółka z o.o.

IMPULS-LEASING Polska Spółka z o.o.

Obsługiwani jesteśmy bez zastrzeżeń, z zachowaniem należytej, zawodowej staranności, dzięki czemu KRD BIG SA zyskało u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić je jako sprawdzonego Partnera. Szerokie zrozumienie naszych potrzeb jako klienta, miła oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm i rzetelność kadry pracowniczej składają się na doskonałą wizytówkę KRD BIG SA.

Usługi świadczone przez KRD BIG SA takie jak: możliwość weryfikacji w systemie i późniejsze monitorowanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko zawieranych umów z nierzetelnymi kontrahentami. Poza tym baza jaką dysponuje KRD BIG SA pozwala nam podjąć właściwe decyzje przy wyborze kolejnych kontrahentów.


Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna "Tłuchowo"

Skuteczność windykacji wzrosła po wysłaniu wezwania do zapłaty zaopatrzonych w pieczęć prewencyjną z informacją o przekazywaniu wierzytelności do KRD BIG SA. Efektem było wyegzekwowanie 30% należności z całej sumy zobowiązań objętych wezwaniami.

Szerokie zrozumienie naszych potrzeb jako Klienta, miła oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm i rzetelność kadry pracowniczej składają się na doskonałą wizytówkę Krajowego Rejestru Długów BIG SA.


ZOBACZ WIECEJ

ZOBACZ WIECEJ

Poznaj opinie innych, zadowolonych klientów Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej!

ZOBACZ >
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości