O firmie

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Powstało 4 sierpnia 2003 roku. Obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.


wykres-znajomosc_krd2013.png


Do jego ustawowych zadań należy przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji i danych gospodarczych. Odbywa się to za pośrednictwem Internetu, co sprawia, że Krajowy Rejestr Długów jest zawsze dostępny. Informacje o dłużnikach dostarczają do jego bazy danych przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów gospodarki, bez względu na wielkość i formę prawną, osoby fizyczne oraz gminy i instytucje. Dostawcy informacji są jednocześnie ich odbiorcami, co sprawia, że dłużnicy notowani w Krajowym Rejestrze Długów przestają być anonimowi i tracą wiarygodność w kontaktach handlowych.


Od lutego 2008 Krajowy Rejestr Długów należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a prezes Zarządu KRD Adam Łącki wchodzi w skład Komitetu KPF. We wrześniu 2008 roku Krajowy Rejestr Długów został przyjęty w poczet członków ACCIS, czyli Stowarzyszenia Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim. W styczniu 2013 roku Krajowy Rejestr Długów dołączył do członków Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych działającego przy PKPP Lewiatan. Krajowy Rejestr Długów jest certyfikowany według wymagań normy ISO 9001:2008, jak również normy ISO/IEC 27001:2013. Przestrzeganie obowiązków związanych z certyfikacją jest regularnie kontrolowane przez BSI Management sp. z o.o. akredytowany przez ANSI-ASQ National Accreditation BOARD. W maju 2017 roku Krajowy Rejestr Długów, jako jedyne biuro informacji gospodarczej, został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

 
certyfikat_pzzw Certyfikat-(1).jpg Certyfikat-(2).jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości