Korzyści

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA to dodanie go do ogólnodostępnej listy zadłużonych firm i konsumentów. Jest to najlepszy sposób na odzyskanie niezapłaconych pieniędzy.


DLACZEGO WARTO:

  • możesz odzyskać swoje pieniądze, nie ponosząc kosztów prowizji
  • dłużnik dopisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA traci wiarygodność w kontaktach handlowych, a chęć odzyskania wizerunku solidnego partnera biznesowego mobilizuje go do spłaty zobowiązań

ZOBACZ KRÓTKI FILM:


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości