Korzyści

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA to sprawdzony sposób na odzyskanie zaległych alimentów, niewypłaconej pensji i innych należnych Tobie pieniędzy. W ramach tej usługi Krajowy Rejestr Długów BIG SA wysyła do dłużnika w imieniu wierzyciela ostrzeżenie o zamiarze dopisania, a po umieszczeniu danych dłużnika w rejestrze – powiadomienie o dopisaniu. Wydatnie zwiększa to skuteczność podjętych działań, gdyż znalezienie się w bazie danych KRD jest tak uciążliwe dla dłużnika, że szybko spłaca on swoje zobowiązania

Z usługi dopisywania dłużników można skorzystać po założeniu konta w Serwisie Ochrony Konsumenta!
 
sok.jpg

DLACZEGO WARTO:

  • możliwość odzyskania zaległych alimentów, pensji i zasądzonych odsetek czy wyegzekwowanie innych, trudnych do odzyskania długów - klienci Krajowego Rejestru Długów BIG SA odzyskali ponad 23 mld zł


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości