Raporty

Stabilizacja uzależniona od eksportu - sytuacja finansowa w branży meblarskiej

czwartek, 24 sierpnia 2017 r.


Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Stabilizacja uzależniona od eksportu – sytuacja fi nansowa w branży meblarskiej” ilustruje dane dotyczące zadłużenia producentów mebli w Polsce. W publikacji zamieszczono informacje pochodzące z bazy danych KRD o zadłużeniu branży, również w podziale na województwa. Raport zawiera także informacje o głównych kategoriach wierzycieli firm meblarskich oraz wskazuje, jakiego rodzaju podmioty są zadłużone wobec badanej grupy przedsiębiorstw.

Publikacja powstała w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów z lipca 2017 r.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - lipiec 2017

czwartek, 10 sierpnia 2017 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Prezentujemy raport z II kwartału 2017 roku.
czytaj więcej

Polskie hotelarstwo dynamicznie rośnie, ale nie wszyscy wytrzymują tempo - sytuacja finansowa w branży noclegowej

wtorek, 20 czerwca 2017 r.


Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Polskie hotelarstwo dynamicznie rośnie, ale nie wszyscy wytrzymują tempo – sytuacja finansowa w branży noclegowej” to analityczne zestawienie danych dotyczących zadłużenia firm oferujących usługi  noclegowe. W publikacji zamieszczone są informacje pochodzące z bazy danych KRD o liczbie dłużników i wartości ich zobowiązań w podziale wojewódzkim. Ponadto, publikacja zawiera informacje o głównych kategoriach wierzycieli hoteli, moteli, pensjonatów, domów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wczasowych i kolonijnych oraz pól kempingowych. Raport pokazuje także jakiego rodzaju podmioty są zadłużone u badanej grupy przedsiębiorstw. Analiza zawiera również dane historyczne, tak aby zaprezentować szerszy trend kształtowania się zadłużenia w polskim hotelarstwie.
czytaj więcej

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów - raport

wtorek, 30 maja 2017 r.


Niemal trzy czwarte Polaków uważa, że znane im osoby nie płacące alimentów nie mają powodów do usprawiedliwienia. Większość społeczeństwa negatywnie ocenia osoby dłużników alimentacyjnych (92%), a także ich pracodawców (83%). Mimo to, aż 40% Polaków nie decyduje się wpływać na niewywiązujących się z zobowiązań znajomych - wynika z badań przeprowadzonych przez Kantar Millward Brown na zlecenie Krajowej Rady Komorniczej oraz Krajowego Rejestru Długów BIG SA.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości