Raporty

Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku

poniedziałek, 20 lutego 2017 r.


Ogólnopolski raport na temat sytuacji finansowej branży handlowej jest pierwszym z planowanego corocznie cyklu publikacji dotyczących zobowiązań w tym sektorze gospodarki. Znajduje się w nim wykaz liczby dłużników i wartość ich zobowiązań w podziale wojewódzkim. Zestawienie pokazuje także, gdzie firmy handlowe się zadłużają najczęściej wraz z wolumenem ich długów oraz jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Raport prezentuje także lustrzane odbicie, czyli informację na temat firm handlowych w roli wierzyciela.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - styczeń 2017

wtorek, 14 lutego 2017 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa.
Prezentujemy raport z IV kwartału 2016 roku.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - październik 2016

piątek, 18 listopada 2016 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa.
Prezentujemy raport z III kwartału 2016 roku.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - lipiec 2016

środa, 17 sierpnia 2016 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa.
Prezentujemy raport z II kwartału 2016 roku.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości