Napędzana przez eksport, hamowana przez długi - czyli sytuacja finansowa w branży motoryzacyjnej

piątek, 8 czerwca 2018 r.

Pobierz raport

Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA i Polskiej Izby Motoryzacji „Napędzana przez eksport, hamowana przez długi – czyli sytuacja finansowa w branży motoryzacyjnej” to 2. edycja badania  rynku motoryzacyjnego w Polsce. Opisuje najważniejsze problemy branży oraz przedstawia dane o sytuacji finansowej firm z tego sektora.

W publikacji zamieszczono informacje pochodzące z bazy danych Krajowego Rejestru Długów o zadłużeniu firm, również w podziale na województwa czy podsektory. Obecne zadłużenie branży motoryzacyjnej wynosi 721,1 mln zł, przy czym najwyższe jest w sektorze sprzedaży pojazdów i części (462,4 mln zł), a najniższe w produkcji (34,8 mln zł). Najbardziej zadłużone regiony to Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska. Poważnym problemem jest też egzekwowanie pieniędzy za towary i usługi. Firmy motoryzacyjne mają do odzyskania ponad 150 mln zł.

Więcej na temat sytuacji w branży można przeczytać w załączonym raporcie.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości