KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CZYLI SYTUACJA FINANSOWA W BRANŻY BUDOWLANEJ

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r.

Pobierz raport

Choć budownictwo wraz z powiązanymi sektorami generuje blisko 13% PKB, popyt na usługi rośnie, a dynamika produkcji budowlano-montażowej wciąż jest wysoka – to niepokoi fakt, że zadłużenie w sektorze wzrasta. Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, łączny dług tego sektora wynosi już 2,41 mld zł – to o 200 mln zł więcej niż rok temu. Do 64 583 wzrosła też liczba przedsiębiorstw notowanych w KRD.

Wzrastające zadłużenie, spadająca marża przy wysokiej wartości rynku, brak rąk do pracy i rosnący popyt na usługi budowlano-montażowe, to niejedyne zmartwienia branży. Sytuację dodatkowo pogarsza wzrost cen usług podwykonawczych oraz wzrost kosztów budowy. Tym samym wiele przetargów wygranych jeszcze 2,3 lata temu stało się dzisiaj kulą u nogi dla firm, które nie spodziewały się aż tak drastycznych podwyżek.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości