Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku

poniedziałek, 20 lutego 2017 r.

Pobierz raport

Ogólnopolski raport na temat sytuacji finansowej branży handlowej jest pierwszym z planowanego corocznie cyklu publikacji dotyczących zobowiązań w tym sektorze gospodarki. Znajduje się w nim wykaz liczby dłużników i wartość ich zobowiązań w podziale wojewódzkim. Zestawienie pokazuje także, gdzie firmy handlowe się zadłużają najczęściej wraz z wolumenem ich długów oraz jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Raport prezentuje także lustrzane odbicie, czyli informację na temat firm handlowych w roli wierzyciela.

Minione lata przyniosły sporo dynamicznych zmian w branży handlowej, jednak część z nich ma niestety wymiar negatywny. Walka o klienta, nadmierne stany zapasów magazynowych, kłopoty finansowe największych sieci spożywczych, czego przykładem może być upadłość Almy i MarcPol-u, jednej z najstarszych sieci handlowych oraz wycofywanie się z kraju kolejnych zagranicznych marek (np. Jackpot, Cottonfield czy Marks&Spencer) jasno pokazują, że rynek w Polsce jest bardzo konkurencyjny i wymagający. Wraz z ogólnymi problemami branży pojawiają się oczywiście kwestie stale zwiększającego się zadłużenia. Prawie 30 tys. zł – tyle wynosi średni dług firmy z sektora handlowego w Polsce. Przeciętna wartość jednego nieopłaconego w terminie zobowiązania to 7 tys. zł. Rekordzista to firma z Mazowsza – jego łączne zadłużenie wynosi prawie 16 mln zł.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości