Studenci nie czytają umów i wpadają w długi

wtorek, 29 sierpnia 2017 r.

FINANSE: Kilka tysięcy osób z powodu niepłaconego czesnego trafiło do rejestrów dlużników. W sumie są one winne ponad 14,5 mln zł.

dziennik_gazeta_prawna_2017_08_29_studenci_nie_czytaja_umow_i_wpadaja_w_dlugi__jpg_bn_1-(1).jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości