Pół miliona długu za mieszkanie

środa, 23 sierpnia 2017 r.

Kwota zadłużenia wobec wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz gminnych zarządców lokali wynosi 372 mln zł, podczas gdy przed dwoma laty przekraczała 400 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.

dziennik_gazeta_prawna_2017_08_23_pol_miliona_dlugu_za_mieszkanie__jpg_bn_1.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości