Finansowe problemy rodzimych meblarzy

czwartek, 24 sierpnia 2017 r.

PRZEMYSŁ: Co szósty producent mebli w Polsce nie spłaca w terminie swoich zobowiązań - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

rzeczpospolita_b_2017_08_24_finansowe_problemy_rodzimych_meblarzy__jpg_bn_1.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości