Dłużnicy mydlą oczy spółdzielniom

wtorek, 29 sierpnia 2017 r.

Zalegający z czynszem za mieszkanie tłumaczą się zwykle kiepską sytuacją finansową. Prawdziwy powód często jest inny.

puls_biznesu_2017_08_29_dluznicy_mydla_oczy_spoldzielniom_jpg_bn_1.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości