Certyfikat Etyczny dla KRD

piątek, 17 kwietnia 2020 r.

Krajowy Rejestr Długów po raz kolejny otrzymał Certyfikat Etyczny, przyznany przez Związek Firm Finansowych w Polsce.
Nadanie certyfikatu zostało poprzedzone wewnętrznym audytem, którego wyniki zatwierdza Komisja Etyki ZPF. Dokument ten zaświadcza, że KRD w swojej pracy stosuje najwyższe standardy etyczne i profesjonalnie obsługuje klientów biznesowych oraz konsumentów, respektując Zasady Dobrych Praktyk ZPF.

Naszym celem jest tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostęp do informacji o wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw i konsumentów. Zapewniamy utrzymanie płynności finansowej firm, dzieląc się naszą wiedzą i 17-letnim doświadczeniem, które wspieramy nowoczesnymi narzędziami. Certyfikat Etyczny jest potwierdzeniem, że w swojej działalności szanujemy prawa uczestników procesu udostępniania informacji gospodarczych.

Adam Łącki
prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości