Rewolucja w dochodzeniu roszczeń

wtorek, 10 lipca 2018 r.

Z początkiem lipca znacząco znowelizowano kodeks cywilny i dość inwazyjnie zostały skrócone terminy przedawnień dochodzenia roszczeń majątkowch. Wierzyciele nie są zadowoleni, bowiem aktualnie mają maksymalnie 6 lat na dochodzenie swoich należności, a nie jak wczesniej 10. 

Termin przedawnienia 

9 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1104), która skraca terminy przedawnienia i wprowadza nowe zasady dochodzenia roszczeń majątkowych. Nowy, któtszy termin przedawniania określa czas, w którym można dochodzić roszczenia od swojego, mniej solidnego kontrahenta. Teraz po upływie 6 lat dłużnik będzie mógł bez żadnych konsekwencji uchylić się od zapłaty. Bez zmian pozostały zapisy odnoszące się do  roszczeń okresowych lub wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej , dalej jest to 3 lata.

Obliczanie terminu przedawnienia 


Wprowadzona została również zmiana określania daty przedawnienia.  Od teraz dniem przedawnienia roszczenia będzie ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym zgodnie z przepisami następuje przedawnienie. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca sprzeda towar kontrahentowi w czerwcu 2018 r. to przedawnienie nastąpi w ostatni dzień grudnia 2021 roku.. W tym wypadku ustawodawca nieznacznie wydłużył terminy przedawnień. Wyjątkiem są tutaj jednak sprawy, w których przedawnienie jest krótsze niż 2 lata. 

Przedawnienie a konsumenci 


Kolejną ważną modyfikacją jest zobowiązanie sądu do obliczenia terminu przedawnienia w przypadku rozpatrywania spraw konsumenckich. Jeśli fakt upłynięcia terminu zostanie stwierdzony, to sąd z urzędu  oddali powództwo. Takie rozwiązanie ma chronić konsumentów, którzy niejednokrotnie nie byli świadomi swoich praw, a zwłaszcza nie posiadali wiedzy o możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia przed sądem.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości