Nasz głos w świecie finansów

poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r.

Prezes KRD BIG SA, Adam Łącki wystąpił jako ekspert podczas konferencji April Consumer Credit Days, która była poświęcona problemom zarządzania należnościami w instytucjach działających w sektorze B2B. Wydarzenie miało miejsce w dn. 26-27 kwietnia 2018 r. w Serocku k. Warszawy.

Adam Łącki uczestniczył w debacie 'Ochrona dłużnika - uprzywilejowanie czy równowaga stron?'. Razem z zaproszonymi ekspertami dyskutował o tym, jak przez ostatnich 10 lat zmieniło się prawo chroniące dłużników, gdzie powinny być granice tej ochrony wobec kolejnych modyfikacji przepisów i jaka jest rola biur informacji gospodarczej na rynku finansowym. Prezes rozmawiał z przedstawicielami m.in. z Vivus Finanse, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Biura Rzecznika Finansowego.Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości