Promocje

Sprawdź do 500 firm za Darmo!

Teraz możesz sprawdzić swoich klientów, potencjalnych kontrahentów, a nawet całą brażę. Skorzystaj z promocji KRD!

zobacz więcej
sprawdzanie.jpg


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości