FairPay dla konsumenta

r-sok.png
FairPay jako jedyny w Polsce umożliwia klientom indywidualnym dostęp do informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA. Został stworzony z myślą o konsumentach i powstał w trosce o ich bezpieczeństwo finansowe.

Korzystając z FairPay możesz kontrolować swoją wiarygodność finansową, ale też na bieżąco monitorować zadłużenie swojego pracodawcy, biura podróży, sklepu internetowego czy innej interesującej Cię firmy. FairPay pomoże Ci również w odzyskaniu zaległych alimentów czy niewypłaconej w terminie pensji.

Po założeniu konta w FairPay możesz:
Skorzystaj z usług FairPay na www.konsument.krd.pl.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości