Wezwanie do zapłaty PLUS

kontakt.png kontakt-(1).png kontakt-(1).png
Usługa WEZWANIE DO ZAPŁATYdziała w oparciu 
o Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy dłużnik ma obowiązek pokryć
wszystkie koszty, jakie poniósł wierzyciel w celu odzyskania
pieniędzy.

zobacz ustawęszybko do ostatecznego rozliczenia


Każda sprawa prowadzona w usłudze WEZWANIE DO ZAPŁATY
jest prowadzona do całkowitego odzyskania długu wraz z kosztami
jego dochodzenia.

Wystarczy, że przekażesz nam niezbędne informacje, a całość 
formalności związanych z procesem windykacji zrobimy za Ciebie.TY DOSTAJESZ NALEŻNE PIENIĄDZE,
A ZA PROCES PŁACI DŁUŻNIK


  • dłużnik spłaca zobowiązanie
  • wzywamy dłużnika o zapłatę kosztów odzyskania należności
    wystawiając mu notę księgową w wysokości 9% lub 12% od odzyskanej
    kwoty, nie mniej niż 510 zł jednocześnie otrzymujesz fakturę na tę samą kwotę
Dłużnik ma obowiązek zapłacić wierzytelność główną, 
ewentualne odsetki oraz zwrócić koszty odzyskania należności.
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości