LogowanieAplikacje mobilne KRD
AppStore  Google play  Windows Phone

Wszystkie informacje przekazywane do Krajowego Rejestru Długów są całkowicie bezpieczne. Zapewniają to stosowane przez nas systemy zabezpieczeń danych. Spełniają one międzynarodowe standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji przekazywanych przez klientów, w tym danych osobowych – całkowicie zgodne z normą ISO/IEC 27001:2005.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości