Korzyści

MONITOROWANIE PRACODAWCY/FIRMY


Załóż Konto Indywidualne w Serwisie Ochrony Konsumenta i uruchom monitorowanie dowolnej firmy, a Krajowy Rejestr Długów BIG SA będzie dla Ciebie śledził informacje na jej temat. Jeśli tylko zostanie ona dopisana do KRD – niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.

Zalecamy monitorowanie:

  • pracodawcy, aby mieć kontrolę nad jego wiarygodnością finansową, gdyż opóźnienia w regulowaniu płatności mogą zapowiadać problemy w wypłacie pensji pracownikom
  • biura podróży, w którym wykupiliśmy wakacje, aby niezwłocznie dowiedzieć się, czy nie trafiło ono na listę dłużników i czy nasz urlop nie jest zagrożony
  • dowolnej firmy, w której dokonaliśmy przedpłaty, np. sklepu internetowego lub dewelopera, aby móc szybko zareagować na ich problemy finansowe
Pamiętaj! Do uruchomienia monitorowania dowolnej firmy wystarczy jedynie znać jej NIP!

sok.jpg
linia.jpg


monitorowanie siebie


Uruchomione Automonitorowanie pozwala na stały nadzór nad informacjami na własny temat zawartymi w bazie danych Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Zapewnia bieżącą kontrolę nad swoim bezpieczeństwem finansowym i pomaga w ochronie przed wyłudzeniem kredytu na Twoje nazwisko.

Automonitorowanie obejmuje

  • monitorowanie siebie, czyli informacji na własny temat w bazie danych KRD. Jeśli tylko ktoś dopisze, usunie lub zmieni informacje o Tobie - niezwłocznie Cię o tym poinformujemy, abyś mógł jak najszybciej zareagować
  • monitorowanie rejestru zapytań o siebie, które zapewnia natychmiastowe powiadomienie o tym, że ktoś pobrał informacje na Twój temat. Jeśli raport pobierze bank lub instytucja pożyczkowa, której do tego nie upoważniłeś, może to oznaczać próbę wyłudzenia kredytu na Twoje nazwisko! Wczesne powiadomienie o tym fakcie pozwoli Ci na szybką reakcję – zgłoszenie podejrzeń na Policję i kontakt z podmiotem pobierającym raport
sok-(1).jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości