Starszy Specjalista ds. Transakcji Wewnętrznych

Zakres obowiązków:

 • umiejętność analizowania rozliczeń finansowych w związku z produktami wiązanymi oferowanymi przez podmioty powiązane w Grupie z punktu widzenia cen transferowych,
 • przygotowywanie analiz finansowych, kalkulacji i sprawozdawczości  dla potrzeb wymogów transakcji wewnętrznych,
 • nadzór nad zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi,
 • przygotowywanie i wdrażanie wytycznych do organizacji dotyczących reguł i warunków związanych z transakcjami wewnętrznymi,
 • regularna kontrola i weryfikacja  stosowania zapisów umów wewnętrznych w organizacji,
 • wykonywanie analiz skutków wynikających z zawartych umów oraz rekomendowanie optymalnych rozwiązań.


Oczekiwania:
 • min. 2 lata pracy na stanowisku związanym z cenami transferowymi,
 • mile widziane doświadczenie związane z pracą w kancelarii doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych,
 • umiejętność obsługi MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość przepisów dotyczących podatku CIT w szczególności z zakresu cen transferowych,
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących podatku VAT,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia w szczególności:,
 • dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,
 • umiejętność przewidywania możliwych konsekwencji w związku z wdrażaniem potencjalnych rozwiązań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • odpowiedzialne i samodzielne stanowisko,
 • możliwość udziału w ciekawych i rozwijających projektach,
 • świetną atmosferę w zespole.
Aplikuj


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie CV KRD proszę dołączyć do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRD BIG S.A dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości