Specjalista ds. księgowości

Zadania:

 •  aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych ,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 • współpraca z Departamentem Controllingu.

Oczekujemy:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w księgowości
 •  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • praktycznej znajomości programu Comarch ERP XL,
 • wykształcenia min. średnie, preferowane wyższe (finanse, ekonomia, rachunkowość),
 • dobrych umiejętności z zakresu MS Excel,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • skrupulatności i dokładności w wykonywaniu obowiązków,
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy.
Oferujemy:      
     
 •  szkolenia wdrażające w zakres obowiązków,
 • praca w stabilnym, doświadczonym zespole,
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność w pracy.Aplikuj


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie CV KRD proszę dołączyć do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRD BIG S.A dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości