SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

Twoje zadania:

 • uczestniczenie w procesie planowania i budżetowania,
 • opracowywanie modeli, prognoz i analiz finansowych,
 • prezentacja analiz, wniosków i rekomendacji,
 • tworzenie i rozwój narzędzi do analizy i raportowania.
Czego wymagamy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia / finanse / ekonometria / statystyka),
 • minimum 2 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • biegłej znajomość programu MS Excel,
 • wysokich umiejętności analitycznych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy.
Co możemy zaoferować:           

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych,
 • wsparcie stabilnego i doświadczonego zespołu,
 • możliwość inicjowania i wdrażania własnych pomysłów,
 • dużą samodzielność w pracy.Aplikuj


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie CV KRD proszę dołączyć do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRD BIG S.A dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości