Kim jesteśmy

W naszej pracy korzystamy głównie z rozwiązań dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykorzystujemy zarówno  serwerową jak i programistyczną platformę oferowaną przez tę firmę. Krajowy Rejestr Długów posiada własną rozbudowaną serwerownię, jak również lokacje zapasowe, które zapewniają ciągłość i dostępności usług KRD 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Do naszego zespołu poszukujemy osób, które chcą pracować z najnowszymi technologiami i  razem z nami ulepszać ofertę KRD, wpływając przez to na utrzymanie porządku w gospodarce.

Oferujemy startupową atmosferę pracy wspartą przez zwinne metodyki zarządzania projektami.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości