Grupa

Z dniem 12 października 2015 r. Grupa KRD zmieniła nazwę na Grupa Kaczmarski. W obrocie gospodarczym (także w zawieranych umowach) będzie można się spotkać jeszcze zamiennie z dwoma określeniami grupy zrzeszającej podmioty poniżej. Ilekroć mowa będzie o Grupie KRD należy przez to rozumieć Grupę Kaczmarski.


Podmioty wchodzące w skład Grupy Kaczmarski:


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej spółka akcyjna (skrót: KRD BIG SA)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851, NIP: 8951794707
Kapitał zakładowy 4 000 000 zł, wpłacony w całości

Rzetelna Firma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: RZF sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000330543, NIP: 8951950863
Kapitał zakładowy 50 000 zł

Krajowy Rejestr Długów Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KRDS sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000388984, NIP: 8943025006
Kapitał zakładowy 58 000 zł

Dom Kreatywny Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS pod numerem: 0000522593, NIP: 8971766507

Dom Kreatywny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000409767, NIP: 8952011009
Kapitał zakładowy 5 000 zł

Narodowy Fundusz Gwarancyjny spółka akcyjna (skrót: NFG S.A.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456, NIP: 8951643411.
Kapitał zakładowy 3 270 000 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KI sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000416781, NIP: 8952012173
Kapitał zakładowy 500 000 zł

Małgorzata Kaczmarski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, NIP: 8990206028

Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010, NIP: 8952024779

Kaczmarski Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót KACZMARSKI GROUP sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000576742, NIP 8952053350
Kapitał założycielski 100 000 zł

KG Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KG Sprzedaż sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000512638, NIP 8952031549
Kapitał zakładowy 80 000 zł

Getscore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót getSCORE sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585547, NIP: 8952058063
Kapitał zakładowy 350 000 zł


Martin Official Com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: MOC sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000418601, NIP: 8952012606
Kapitał zakładowy 5 000 zł 


Martin Official Com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (skrót: MOC sp. z o.o. sp. k.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000492347, NIP: 7543079191


Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: Mikroflor sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000652800, NIP: 8952111455
Kapitał zakładowy 5 000 zł


Kaczmarski Altor Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KAAM sp. z o.o.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000253110, NIP: 8951851003
Kapitał zakładowy 460 000 zł


Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (skrót: Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000661289, NIP: 8952118262


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości