Grupa

Z dniem 12 października 2015 r. Grupa KRD zmieniła nazwę na Grupa Kaczmarski. W obrocie gospodarczym (także w zawieranych umowach) będzie można się spotkać jeszcze zamiennie z dwoma określeniami grupy zrzeszającej podmioty poniżej. Ilekroć mowa będzie o Grupie KRD należy przez to rozumieć Grupę Kaczmarski.


Podmioty wchodzące w skład Grupy Kaczmarski:


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851; NIP: 8951794707
Kapitał założycielski 4.000.000,00 zł, wpłacony w całości

Rzetelna Firma sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000330543; NIP: 8951950863
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, wpłacony w całości

Krajowy Rejestr Długów Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000388984; NIP: 8943025006
Kapitał zakładowy 58.000,00 zł, wpłacony w całości

Dom Kreatywny Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS pod numerem: 0000522593; NIP: 8971766507, REGON 021353297

Dom Kreatywny sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000409767; REGON: 021818052; NIP: 8952011009
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpłacony w całości

Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.

ul. Armii Ludowej 21, 51 – 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456; NIP: 8951643411.
Kapitał zakładowy 3.000.000,00 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000416781; NIP: 8952012173
Kapitał zakładowy 500.000,00 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso

z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, NIP: 8990206028

Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010; NIP: 8952024779

Kaczmarski Group sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000576742, NIP 8952053350
Kapitał założycielski 100.000,00 zł, wpłacony w całości

KG Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51 – 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000512638, NIP 8952031549
Kapitał zakładowy 80 000, 00 zł, wpłacony w całości

Getscore sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21, 51 – 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585547; NIP: 8952058063
Kapitał zakładowy 350.000,00 zł, wpłacony w całości


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości