Zarząd

Adam Łącki

prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie ukończył specjalizację: zarzadzanie jednostkami służby zdrowia.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem w polskiej gospodarce, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych.
W 2010 roku Adam Łącki został uznany przez „Gazetę Finansową” jednym z 25 najlepszych menadżerów świata finansów w Polsce. W 2014 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jakub Kostecki

wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (handel zagraniczny). Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute.
Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000 – 2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata z Kancelarią Prawną Lexus gdzie pełnił funkcję kierownika Departamentu Prawnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych realizowanych na zlecenie klientów. Od 2006 roku związany z polsko-niemiecką firmą Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o., w której odpowiedzialny był za analizę, wycenę oraz zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności. W 2008 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Kaczmarski Altor Asset Management. Od października 2008 r. wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA odpowiedzialny za rozwój współpracy z klientami strategicznymi, marketing i PR. Od listopada 2015 pełni równolegle funkcję prezesa Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.
Uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania, windykacji, funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych.

Maciej Ameljan

wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ds. finansowych

Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, wydziału Zarządzana i Informatyki, na specjalizacji Zarządzenie Przedsiębiorstwem. Ukończył również podyplomowe studium Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Controlling.
Zaraz po studiach rozpoczął swoją karierę zawodową w Cadbury Wedel we Wrocławiu. Od 2000 roku związany z Kaczmarski Inkasso, gdzie objął stanowisko kierownika administracji. Od 2005 roku pracował na stanowisku pełnomocnika Zarządu ds. finansowych w Krajowym Rejestrze Długów. 1 marca 2012 roku został mianowany na wiceprezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów ds. finansowych.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości