Zarząd

Adam Łącki

prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie ukończył specjalizację: zarzadzanie jednostkami służby zdrowia.


Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych.
Od 1 marca 2005 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem w polskiej gospodarce, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych.


W 2014 r. został wybrany na został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 r. Adam Łącki po raz kolejny został uznany przez "Gazetę Finansową" jednym z 25 najlepszych menadżerów świata finansów w Polsce.


Jakub Kostecki

wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA oraz prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. o.o.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (handel zagraniczny). Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute.


Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000 - 2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata z Kancelarią Prawną Lexus gdzie pełnił funkcję kierownika Departamentu Prawnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych realizowanych na zlecenie klientów. Od 2006 r. związany
z polsko-niemiecką firmą Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o., w której odpowiedzialny był za analizę, wycenę oraz zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności. W 2008 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Kaczmarski Altor Asset Management. Od października 2008 r. wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA odpowiedzialny za rozwój współpracy z klientami strategicznymi, marketing i PR. Od listopada 2015 r. pełni równolegle funkcję prezesa Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.


Uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania, windykacji, funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych. W 2017 r. Jakub Kostecki znalazł się na liście najważniejszych menedżerów rynku windykacyjnego - "Who is who Rynek Windykacji", opublikowanej przez Gazetę Finansową.


Maciej Ameljan

wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ds. finansowych

Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, wydziału Zarządzana i Informatyki, na specjalizacji Zarządzenie Przedsiębiorstwem. Ukończył również podyplomowe studium Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Controlling.


Zaraz po studiach rozpoczął swoją karierę zawodową w Cadbury Wedel we Wrocławiu. Od 2000 r. związany z Kaczmarski Inkasso, gdzie objął stanowisko kierownika administracji. Od 2005 r. pracował na stanowisku pełnomocnika Zarządu ds. finansowych w Krajowym Rejestrze Długów.
1 marca 2012 r. został mianowany na wiceprezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów ds. finansowych.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości