Firma

o firmie

Dowiedz się, czym jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i jakie przyświecają mu wartości.
zobacz więcej
kor-firma.jpg

ZARZĄD

Poznaj Zarząd Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
zobacz więcej
kor-wladze.jpg

nagrody

Przeczytaj, jakie nagrody otrzymaliśmy w ostatnim czasie.
zobacz więcej
kor-nagrody.jpg

kontakt

Skontaktuj się z nami.
zobacz więcej
kor-kontakt.jpg


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości