Raporty

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - lipiec 2011 r.

wtorek, 9 sierpnia 2011 r.


Informacja sygnalna. Aby uzyskać pełną wersję raportu, proszę o kontakt z biurem prasowym.
czytaj więcej

Finanse biur informacji gospodarczej w Polsce 2009

poniedziałek, 11 kwietnia 2011 r.


Raport Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC w formacie PDF.
czytaj więcej

Kompleksowy Raport o Długach - marzec 2011 r.

środa, 9 marca 2011 r.


Kwota nieuregulowanych w terminie zobowiązań polskich konsumentów i przedsiębiorców zbliża się do 100 mld złotych.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - styczeń 2011 r.

wtorek, 8 lutego 2011 r.


Informacja sygnalna. Aby uzyskać pełną wersję raportu proszę o kontakt z biurem prasowym.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości