Zatory rozprzestrzeniają się jak choroba

poniedziałek, 20 marca 2017 r.

Opóźnienia w płatnościach co roku kosztują polskie firmy ponad 100 mld zł. Tego problemu nie da się rozwiązać ustawowo.

Puls-Biznesu-2017-03-20-Zatory-rozprzestrzeniaja-sie-jak-choroba-_jpg_bn_1.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości