Seniorzy coraz bardziej zadłużeni

wtorek, 21 lutego 2017 r.

W minionym roku zadłużenie emerytow wzrosło o czterdzieści proc. Obecnie średni dług seniora w Polsce wynosi aż 12 tys. 300 zł.

Naj-21-02-2017-Seniorzy-coraz-bardziej-zadłuzeni.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości