Gdzie najwięcej dłużników i długów

piątek, 31 marca 2017 r.

Najwięcej dłużników pochodzi z centralnej Polski, ale to w regionie wschodnim tylko 7 proc. firm otrzymuje płatności na czas.

rzeczpospolita_dobra_firma_2017_03_31_gdzie_najwiecej_dluznikow_i_dlugow__jpg_bn_1.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości