Firmy muszą dłużej czekać na swoje pieniądze

czwartek, 9 lutego 2017 r.

Wzrósł odsetek niepłaconych na czas faktur, wydłużyły się też terminy oczekiwania na zapłatę. Ale w nadchodzących miesiącach sytuacja może się poprawić.

Rzeczpospolita-09-02-2017-Firmy-musza-dłuzej-czekac-na-swoje-pieniadze.JPG

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości