Seniorzy toną w długach

poniedziałek, 25 stycznia 2016 r.

Zadłużenie polskich seniorów w ciągu roku wzrosło aż o 61 proc. Teraz wynosi ponad 2 mld zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. 


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości