Panorama: Zadłużenie emerytów

środa, 20 stycznia 2016 r.

Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie polskich emerytów w ciągu roku wzrosło aż o sześćdziesiąt jeden procent.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości