Mocny wzrost długów w branży

piątek, 3 marca 2017 r.

Firmy winne kontrahentom i dostawcom 1,34 mld zł.

Parkiet-03-03-2016-budownictwo.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości