Dzieci okradziona na 9 mld zł

środa, 20 stycznia 2016 r.

Rekordzista jest winny swoim dzieciom 537 tys. alimentów. Groźba utraty prawa jazdy nie mobilizuje do płacenia. 

rzeczpospolita_c_2016_01_20_dzieci_okradzione_na_9_mld_zl__jpg_bn_1.jpg

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości