Alimenty z funduszu

poniedziałek, 1 lutego 2016 r.

Według Krajowego Rejestru Długów na każdy 1000 Polaków, 7 to dłużnicy alimentacyjni. Od lipca do grudnia ub. roku gminy dopisały do rejestru informacje o 266 548 dłużnikach, którzy swoim dzieciom zalegają ponad 8,2 mld złotych. 


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości