Informacje prasowe

wtorek, 10 maja 2016 r.

Przybywa pieniędzy w portfelach przedsiębiorców


Korzystna koniunktura i bardzo wysoki wzrost gospodarczy notowane pod koniec 2015 roku pozytywnie odbiły się na sytuacji finansowej polskich firm. W I kwartale tego roku kontrahenci płacili bardziej terminowo, a w portfelach przybyło pieniędzy. Przedsiębiorcy z większym optymizmem patrzą też w przyszłość. Pojawiają się jednak sygnały mogące świadczyć o tym, że trwająca od kilku kwartałów hossa będzie powoli hamować.
czytaj więcej

czwartek, 5 maja 2016 r.

Prawie 10 miliardów złotych zaległych alimentów


Dłużnicy alimentacyjni w Polsce są winni swoim dzieciom 9,7 miliarda złotych. Od 1 lipca, czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego obligującej gminy do ich dopisywania do biur informacji gospodarczej, kwota zobowiązań alimentacyjnych rośnie lawinowo. W niespełna dziesięć miesięcy powiększyła się niemal dwukrotnie. W bazie danych Krajowego Rejestru Długów znajduje się już ponad 300 tysięcy rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci. Ich średnie zadłużenie przekracza 32 tysiące złotych.
czytaj więcej

wtorek, 26 kwietnia 2016 r.

Małe firmy wolą stracić pieniądze niż kontrahenta


Aż 76% mikro, małych i średnich firm nie korzysta z zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która pozwala im między innymi na doliczanie dłużnikowi ustawowych odsetek, bądź odzyskiwanie zaległych płatności na jego koszt. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso przez Keralla Research, najczęściej po prostu opóźnień w płatnościach nie traktują jako wystarczającego powodu do podejmowania takich działań. To zadziwiające, bo jednocześnie przedsiębiorcy skarżą się, że zatory płatnicze to często duże straty dla ich firm.
czytaj więcej

piątek, 22 kwietnia 2016 r.

Prezes Adam Łącki w gronie 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach


Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów trafił do grona 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach 2015 roku. Wyróżnienie  to przyznał tygodnik Gazeta Finansowa, który w ostatnim numerze opublikował listę TOP 25 najważniejszych osobowości świata finansów w Polsce.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości