Informacje prasowe

czwartek, 22 grudnia 2016 r.

Z opaską za alimenty - 10,5 miliarda złotych długów


Już w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim długi alimentacyjne przekroczyły miliard złotych.  W Krajowym Rejestrze Długów znajduje się prawie 312 tys. rodziców, którzy nie dopełniają comiesięcznego obowiązku łożenia na swoje dzieci. Ich łączne zadłużenie wynosi 10,56 mld zł. Najstarszy dłużnik alimentacyjny ma 87 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości wypowiada wojnę nieuczciwym rodzicom.
czytaj więcej

wtorek, 13 grudnia 2016 r.

Producenci – dekoniunktura w budownictwie odbija się czkawką


1,31 mld zł wynosi dług przedsiębiorstw produkcyjnych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. To o 343 mln więcej niż październiku 2015 r. 60% tej kwoty to zobowiązania firm w większości działających w sektorze produkcji budowlano-montażowej, ściśle powiązanej z ogromnie zadłużonymi przedsiębiorstwami budowlanymi. Pogłębianiu się długu producentów sprzyja spadek dynamiki sprzedaży całej branży.
czytaj więcej

czwartek, 8 grudnia 2016 r.

Apteki zadłużają się coraz szybciej


W Polsce działa niespełna 15 tysięcy aptek. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 1 252 z nich ma niezapłacone w terminie zobowiązania na łączną kwotę przekraczającą 52 miliony złotych. Od początku roku liczba dłużników z tej branży zwiększyła się o prawie 12 procent, ale jeszcze bardziej gwałtownie wzrosło ich łączne zadłużenie - o ponad 30 procent.
czytaj więcej

piątek, 2 grudnia 2016 r.

Nowelizacja ustawy o BIG-ach to bardzo dobra zmiana


71% przedsiębiorców z sektora MSP skarży się na problemy z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów. Lekarstwem na poprawę sytuacji ma być plan "#100zmianDlaFIrm" autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Wśród propozycji dla przedsiębiorców pojawił się pakiet wierzycielski, który ma pomóc firmom w odzyskiwaniu należności, a tym samym w niwelowaniu zatorów płatniczych. Zmienić się ma również Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG-i mają dać przedsiębiorcom dokładniejszą widzę na temat kontrahenta, by ci mogli lepiej zabezpieczyć swoje transakcje.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości